Backup Schrödingera

Wyobraźmy sobie, że każdy robi regularnie kopię zapasową najważniejszych danych i przechowuje je w bezpiecznym miejscu. Oczywiście już pierwsze zdanie jest nie prawdziwe, Zwyczajnie nie jestem w stanie uwierzyć, że istnieją osoby, które nie posiadają kopii zapasowych swoich najważniejszych danych i świadomie narażają się na ich utratę.

Read More

Przechowywanie haseł w bazie

Od kilku lat obserwuje ciągłe wycieki haseł z baz danych różnych podmiotów, w tym tych największych. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem złamanie zabezpieczeń w IT to tylko kwestia czasu i pieniędzy. Nie mniej jednak ze zmartwieniem i niekrytym smutkiem przyjmuję, że większość haseł przechowywanych obecnie w bazach danych nie jest dostatecznie zabezpieczona. O fakcie tym świadczy chociażby eksperyment studentów z Uniwersytetu Bonn,

Read More